Lätt C:1

Lätt C:1 2015


Bana 20 x 40 m Maxpoäng 270
Träns Tid ca 4 minuter


Bed.gr. Plats Rörelser
1. A Inridning i arbetstrav
   ADXGC Arbetstrav
2. C Höger varv
    CMBXEKA Arbetstrav
3. AC Serpentin över medellinjen med 3 bågar
4. CH Arbetstrav
    HXF Vänd snett igenom, vid passerandet av medellinjen
    övergångtill mellanskritt,
    efter ca 6 steg-framridning i arbetstrav
    FA Arbetstrav
5. Mellan A och K Övergång till mellanskritt
6. KXM Fri skritt
7. Mellan M och C Ta tyglarna-mellanskritt
8. Mellan C och H Framridning i arbetstrav
9. Mellan H och E Vänster arbetsgalopp
10. EBE På mittvolten ett varv i arbetsgalopp
      EK(A) Arbetsgalopp
11. Mellan K och A Övergång till arbetstrav
12. (K)AFBX Arbetstrav
      X Halt-stillastående ca 6 sek-framridning i arbetstrav
      XEHCM Arbetstrav
13. Mellan M och B Höger arbetsgalopp
14. BEB På mittvolten ett varv i arbetsgalopp
      BF(A) Arbetsgalopp

15. Mellan F och A Övergång till arbetstrav
16. (F)AK Arbetstrav
      KF Halvcirkel med 20 m diameter, vid passerandet av medellinjen            övergång till mellanskritt, efter ca 6 steg-framridning i arbetstrav
      FA Arbetstrav
17. A Vänd rätt upp
     ADX Arbetstrav
     X Halt – hälsning
     Utridning i fri skritt

imageefleo.png