Lätt D:1

Bed. gr./ Plats/ Rörelser

1. A Inridning i mellanskritt

    X Halt – hälsning

    Framridning i mellanskritt

    C Höger varv

2. CM Mellanskritt

    MFAK Arbetstrav

3. KXM Vänd snett igenom i arbetstrav

4. MC Mellanskritt

    C Halt – orörlighet ca 5 sek

    CH Mellanskritt

5. HKAF Arbetstrav

6. FXH Vänd snett igenom i arbetstrav

7. HCM Mellanskritt

8. MXK Vänd snett igenom i fri skritt med bibehållen kontakt

9. KA Ta tyglarna – mellanskritt

A Vänd rätt upp

10. AX Mellanskritt

    X Halt – hälsning

    Utridning i fri skritt