Lätt C:2

Bana 20 x 40 m Maxpoäng 300

Träns Tid ca 4 ½ minuter

Bed.gr./ Plats/ Rörelser

1. A Inridning i arbetstrav

    ADXGC Arbetstrav

2. C Vänster varv

    CHEXBFA Arbetstrav

3. A Volt med ca 15 m diameter

4. AC Serpentin över medellinjen med 3 bågar, vid passerandet av medellinjen

    övergång till mellanskritt, efter ca 6 steg-framridning i arbetstrav

5. CM Arbetstrav

    MXK Vänd snett igenom med förlängd steglängd (lättridning tillåten)

    KA Arbetstrav

6. A Volt med ca 15 m diameter

7. Mellan A och F Övergång till mellanskritt

8. FXH Fri skritt

9. Mellan H och C Ta tyglarna-mellanskritt

10. Mellan C och M Framridning i arbetstrav

11. Mellan M och B Höger arbetsgalopp

12. BEB På mittvolten ett varv i arbetsgalopp

13. BFAK Arbetsgalopp

14. KX(M) Vänd snett igenom i arbetsgalopp

    Mellan X och M Övergång till arbetstrav

    MCH Arbetstrav

15. Mellan H och E Vänster arbetsgalopp

16. EBE På mittvolten ett varv i arbetsgalopp

17. EKAF Arbetsgalopp

18. FX(H) Vänd snett igenom i arbetsgalopp

    Mellan X och H Övergång till arbetstrav

    HC Arbetstrav

19. CMBX Arbetstrav

    X Halt-stillastående ca 6 sek-framridning i arbetstrav

    XEKA Arbetstrav

20. A Vänd rätt upp

    ADX Arbetstrav

X Halt – hälsning

Utridning i fri skritt