Gamla ryttarmärke 2

1. A – Inridning i arbetstrav

    X – Halt – Hälsning – Framridning i arbetstrav

2. C – höger varv

    CMB – arbetstrav

    BEB – ett varv på stora mittvolten

3. BFAB – Vänd halvt igenom

4. BMCB – Vänd halvt igenom

5. Ungefär vid B – avsaktning till skritt. Därefter fri skritt (på lång tygel)

6. FA – Fri skritt (på lång tygel).

    Mellan A & K ta tyglarna och kom fram i arbetstrav

7. KXM – vänd snett igenom

8. Mellan C & H fatta vänster arbetsgalopp.

    HK – Vänster arbetsgalopp

9. Ungefär vid K – bryt av till arbetstrav.

    KAF – Arbetstrav

    FXH – Vänd snett igenom

    HC – Arbetstrav

10. Mellan C & M – Fatta höger arbetsgalopp

11. Ungefär vid F – bryt av till arbetstrav

    AG – vänd rätt upp

    G – Halt – Hälsningar

    Utridning i fri skritt